Iedereen verdient een goede start. Niet alleen kinderen die net aan hun leven beginnen, maar ook volwassenen die op het punt staan van een nieuwe fase in hun leven. StartKIDZ is in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben een helpende hand te bieden: baby’s en hun ouders.

Baby en hun ouders
Hoe moet het als je een baby op komst hebt en je nog geen spullen voor je kleintje hebt vanwege te weinig geld? We kunnen ons voorstellen dat deze zorgen bij de toekomstige moeder stress veroorzaakt. Stress die helaas ook van invloed is op de baby. StartKIDZ wil met een babystartpakket, de startkit, een deel van de zorgen wegnemen en waar nodig verder helpen. 

Mensen die (nog) geen (vrijwilligers)werk hebben
StartKIDZ helpt niet alleen baby’s aan een betere start. StartKIDZ is er ook voor (kwetsbare) mensen voor wie een betaalde baan (nog) geen optie is. StartKIDZ is een dagbestedingsproject van de Kessler Stichting. De deelnemers aan StartKIDZ leren in een rustige en kleinschalige setting de kleertjes te sorteren, te beoordelen op kwaliteit en in te pakken. Met deskundige begeleiding werken ze aan hun persoonlijk trajectplan. Zo wordt de stap naar beschut werk, vrijwilligerswerk of een betaalde baan een stuk kleiner. StartKIDZ is voor baby’s én voor deelnemers een goede start. Kortom, een win-win!

StartKIDZ is een plek waar niet alleen deelnemers maar ook reguliere vrijwilligers zich inzetten. Zij werken op vrijwillige basis om de startkits klaar te maken.

StartKIDZ is ontstaan uit de Stichting Slimme Boefjes die begin 2019 ophield te bestaan. Sinds 1 februari 2019 zet de Kessler Stichting een deel van de activiteiten voort in Den Haag. Dit als werkproject onder de naam StartKIDZ. De Kessler Stichting wil met StartKIDZ baby’s een goede start geven én een mooi arbeidsmatig dagbestedingsproject bieden voor kwetsbare deelnemers. De Kessler Stichting biedt uitkomst aan mensen die hun leven moeilijk op de rit krijgen.

De Kessler Stichting biedt uitkomst aan mensen die door een combinatie van problemen en omstandigheden hun leven moeilijk op de rit krijgen. Deze Haagse Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met als ambitie sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden.

De Kessler Stichting ondersteunt mensen zonder werk of structurele daginvulling met arbeidsmatige dagbesteding, waaronder StartKIDZ. De Kessler Stichting biedt ook andere dagbestedingsprojecten met voor ieder wat wils. De achtergrond van de deelnemers aan deze dagbesteding is divers, zoals lichamelijke en verstandelijke beperkingen, verslaving, reclassering, schulden, psychische problemen en dakloosheid.