Mensen die (nog) geen (vrijwilligers)werk hebben
StartKIDZ helpt niet alleen baby’s aan een betere start. StartKIDZ is er ook voor (kwetsbare) mensen voor wie een betaalde baan (nog) geen optie is. StartKIDZ is een dagbestedingsproject van de Kessler Stichting. De deelnemers aan StartKIDZ leren in een rustige en kleinschalige setting de kleertjes te sorteren, te beoordelen op kwaliteit en in te pakken. Met deskundige begeleiding werken ze aan hun persoonlijk trajectplan. Zo wordt de stap naar beschut werk, vrijwilligerswerk of een betaalde baan een stuk kleiner. StartKIDZ is voor baby’s én voor deelnemers een goede start. Kortom, een win-win!

StartKIDZ is een plek waar niet alleen deelnemers maar ook reguliere vrijwilligers zich inzetten. Zij werken op vrijwillige basis om de startkits klaar te maken.